Tijdschrift
Nederlands

Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging

ADVN (auteur)

Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging

Titel
Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging
Andere titel
WT
Auteur
ADVN (Antwerpen)
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: ADVN, 1981-
Aantekening
Voortzetting van: Wetenschappelijke tijdingen Van 1935 tot 2004 uitg. door Vereniging voor Wetenschap Gent
ISSN
0774-532X

Over ADVN

Het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) is een in Antwerpen gevestigd archief-, documentatie- en onderzoekscentrum waar historische bronnen worden verzameld, ontsloten en gevaloriseerd over personen en organisaties binnen de Vlaamse Beweging. Het archief is opgericht in 1984.

De collectie is deels vrij raadpleegbaar, deels raadpleegbaar overeenkomstig de geldende wetgeving en bepalingen. Regelmatig werkt het archief mee aan publicaties, tentoonstellingen en andere realisaties over de Vlaamse Beweging.

In het blad ADVN-Mededelingen worden de aanwinsten gepubliceerd, waaronder veel persoonsarchieven (politici, historici, andere betrokkenen). Het blad Wetenschappelijke Tijdingen bevat artikels, recensies en signalementen omtrent de geschiedenis van de Vlaamse Beweging.

In het bestuur van het ADVN zitten historici en personen uit de brede Vlaamse beweging. Het centrum wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Lees verder op Wikipedia