Boek
Nederlands

Rood zonder roest : een sociaaldemocratie voor de 21e eeuw

Carl Devos (redacteur), Rudi Vander Vennet (redacteur)

Rood zonder roest : een sociaaldemocratie voor de 21e eeuw

Carl Devos (redacteur), Rudi Vander Vennet (redacteur)
Links zit in de hoek waar de (electorale) klappen vallen. Ook in België en Vlaanderen. In het maatschappelijk debat lijkt links de politiek-intellectuele strijd te verliezen van (populistisch) rechts. Heeft de sociaaldemocratie nog een eigen visie? Een droom? Bestaan er nog linkse plannen en ambities? Welk verhaal heeft links in de politiek? Progressieve intellectuelen scherpen hun pennen om het s
Onderwerp
Sociaaldemocratie
Titel
Rood zonder roest : een sociaaldemocratie voor de 21e eeuw
Redacteur
Carl Devos Rudi Vander Vennet
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Van Halewyck, 2009
327 p.
ISBN
9789056178918

Besprekingen

Voor dit boek namen Carl Devos en Rudi Vander Vennet de redactionele leiding over "een fijne selectie" van 32 eminente progressieve intellectuelen, die zich hebben gebogen over de problemen en de kansen van de sociaaldemocratie in de 21e eeuw. Voor het ogenblik bevindt de sociaaldemocratie zich in heel Europea in het defensief, wat gepaard gaat met verkiezingsnederlagen, twijfels en meningsverschillen. Rechtse populisten, maar zij niet alleen, profiteren van die inzinking, waarvan ook de Vlaamse socialisten niet bespaard blijven. Lijdt de eens zo machtige beweging schipbreuk? Hebben met name de Vlaamse socialisten zich door jaren bestuursverantwoordelijkheid en de daarmee gepaard gaande compromissen op de klippen geregeerd? Hebben ze te veel ideologische inhoud opgeofferd? Hebben ze nog een antwoord op de wijzigende machtsverhoudingen in de wereld, die gepaard gaan met een wetenschappelijke en technologische revolutie? Heeft besturen hen bijziend gemaakt en beroofd van een visie en dr…Lees verder
In dit boek buigen 32 progressieve intellectuelen uit Vlaanderen zich over de problemen en de kansen van de sociaaldemocratie in de 21e eeuw. Bij de auteurs zien we een aantal bekende namen uit academische kringen, zoals Frank Beke en Rik Coolsaet. In hun inleiding zetten samenstellers Carl Devos en Rudi Vander Vennet (resp. politicoloog en econoom aan de Universiteit van Gent) de toon: "de sociaaldemocratie is niet dood. Ze heeft wel een trap onder de kont nodig". De bedoeling is dan ook om de argumenten van de sociaaldemocratie te verbeteren "om de politieke en intellectuele discussie te winnen". Een van de stellingen is dat "de commercialisering moet beperkt worden" en dat "de marktwerking sociaal en democratisch moet worden ingeperkt". Het boek leest echter niet als een actieplan of een programma. De behandelde onderwerpen zijn zeer uiteenlopend (van lokaal bestuur tot wereldpolitiek, van cultuur tot economie), en de aanpak van de auteurs varieert van bevlogen tot zakelijk. Een in…Lees verder

Over Carl Devos

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Michiel Hendryckx

Carl Devos (Meulebeke, 1970) is een Belgisch hoogleraar en politicoloog.

Levensloop

In 1988 startte Devos zijn studie aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent. Daar werd hij in 1992 licentiaat in de politieke wetenschappen. Devos' scriptie behandelde de ongelijke ontwikkeling van de politieke en sociale integratie van de Europese Gemeenschappen. Vervolgens behaalde hij in 1993 aan dezelfde universiteit een bijkomend licentiaatsdiploma in Europees recht. De titel van deze scriptie luidde Sociale dumping in intra-communautair verband. Aansluitend ging Devos aan de slag als assistent aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de universiteit. Ondertussen werkte hij ook aan zijn proefschrift over de impact van het mondialiseringsproces op de machtspositie van de vakbonden.

In 2000 behaalde hij zijn doctoraat met een proefschrift over de Impact van het globaliseringsproces op de machtspositie van vakbonden. Een the…Lees verder op Wikipedia