Boek
Nederlands

Leven en liefdes van Leopold I

Leven en liefdes van Leopold I

(Deels enigszins geromantiseerde) biografie van koning Leopold I (1790-1865), die na de Belgische opstand in 1831 koning van Belgie͏̈ werd.
Titel
Leven en liefdes van Leopold I
Auteur
Henriette Claessens
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2002
433 p. : ill.
ISBN
90-209-4789-3

Besprekingen

Leopold van Saksen-Coburg-Saalfeld, die op 21 juli 1831 werd gekroond tot vorst van het toen kersverse België, is ons genoegzaam bekend van standbeelden en staatsieportretten, vanwaar hij de toeschouwer aankijkt met een stroeve, sombere expressie, die een wat koele, introverte persoonlijkheid doet vermoeden. Na lezing van Henriette Claessens' historische biografie komen we tot de vaststelling dat achter dat masker een hartstochtelijke man schuilging die zijn vaak stormachtige gevoelens verborg voor de buitenwereld. Uit zijn brieven spreekt liefde voor allen die hem dierbaar zijn, bekommernis om hun welzijn en geluk, maar soms ook zijn gevoelens van afkeer voor onbekwame politici en lieden die hem niet nauw aan het hart lagen. Hij deinsde er niet voor terug zijn wil aan de ministers op te dringen en durfde het zelfs aan enkele keren op autoritaire wijze "die absurde grondwet" met de voeten te treden. Hij was beslist geen heilige; hij onderhield twintig jaar lang een amoureuze verhoudin…Lees verder
Koel en afstandelijk. Zo wordt de eerste koning der Belgen, Leopold I van Saksen-Coburg en Gotha (1790-1865) meestal getypeerd. De recente spectaculaire vondst van een archief vol koninklijke brieven (Fonds-Goffinot) zou een ander licht werpen op de Duitse prins, die eerst uit liefde de Britse kroonprinses trouwde (de jonggestorven Charlotte) en nadat hij in 1831 koning van België was geworden, waar hij eerder de Griekse kroon had laten schieten, uit berekening een Franse prinses huwde (Louise-Marie). In deze biografie probeert de auteur op grond van de 'nieuwe' brieven een nieuw beeld te schetsen van de vorst, wiens portret met dat van respectievelijk Charlotte, Louise-Marie en Arcadie de omslag siert. Maar Leopold wordt te veel als held afgeschilderd – ondanks zijn woedeuitbarstingen, zijn buitenechtelijke relaties (zoals met Arcadie Claret, bij wie hij twee zoons had) en zijn verbittering – en te vaak wordt er geromantiseerd wat ondanks de gedetailleerdheid de geloofwaardigheid van…Lees verder