Luisterboek
Nederlands

Vrijheid en verplichting : een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas

Herman Philipse (auteur)

Vrijheid en verplichting : een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas

Genre:
De titel Vrijheid en verplichting is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de menselijke ethiek. Geïnspireerd door urgente morele vraagstukken en de menselijke beperkingen, ontwikkelden filosofen opvattingen over ethiek die ook nu nog van grote waarde zijn. Herman Philipse behandelt een s
Onderwerp
Ethiek
Titel
Vrijheid en verplichting : een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas
Auteur
Herman Philipse
Taal
Nederlands
Uitgever
Den Haag: Home Academy, 2011
8 cd's + tekstboekje (31 p.)
Speelduur
ca. 8 uur
ISBN
9789085301004 (box)

Besprekingen

De geschiedenis van de filosofie werd sterk bepaald door tegengestelde begrippen, zoals vrijheid en verplichting. Het gaat hier om twee kernbegrippen die de hele breedte van de menselijke ervaring weergeven. Herman Philipse, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, brengt in dit hoorcollege een selectie van de belangrijkste denkers rond deze ethische kwestie naar voren. In hoeverre is de mens (radicaal) vrij, of is hij gedetermineerd? Bestaat er een vrije wil? Hoe sterk en door wat wordt de vrijheid ingeperkt of helemaal vernietigd? Kan er een dynamisch evenwicht bestaan tussen beide polen?  Philipse behandelt deze vragen bij iedere filosoof op de achtergrond van zijn globale ethische visie of systematische ethiek. Wat de Oudheid betreft, gaat het uiteraard over Plato (verhouding ethiek en politiek) en Aristoteles (het gulden midden en het goede leven). Bij Descartes behandelt hij naast de spanning tussen voorlopige en definitieve ethiek met name zijn Traité des passions. Na hem…Lees verder
Home Academy, uitgever van hoorcolleges op cd, heeft in 2004 met het inhuren van Herman Philipse een gouden greep gedaan. Philipse, universiteitshoogleraar wijsbegeerte in Utrecht, is niet alleen een scherpzinnig filosoof, hij is ook een begenadigd docent. Hij spreekt helder en boeiend, en paart een grote kennis van zaken aan een al even grote didactische bekwaamheid. In deze hoorcolleges, opgenomen op acht cd’s van ongeveer een uur, geeft hij een overzicht van de wijsgerige ethiek, van Plato en Aristoteles tot Arendt, Levinas en Singer. En voortdurend wordt daarbij duidelijk hoe zeer hun denken actueel is, en relevant voor het oplossen van de problemen waar wij voor staan. Het bijbehorende tekstboekje bevat per hoofdstuk een korte samenvatting. Voorkennis wordt niet vereist, maar inzet wel, want de stof is niet eenvoudig. Maar wie doorzet wordt, als steeds bij Philipse, rijk beloond.

Over Herman Philipse

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Vera de Kok

Herman Philipse (Den Haag, 13 mei 1951) is een Nederlands filosoof.

Loopbaan

Hij is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en bekend vanwege zijn atheïstische overtuiging. Daarnaast heeft hij regelmatig over actuele onderwerpen gepubliceerd in NRC Handelsblad.

Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. Hij was enige tijd werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vanaf 1986 was hij verbonden aan de Universiteit Leiden als hoogleraar wijsbegeerte met als specialisatie kennistheorie. Sinds 1 september 2003 is hij als Universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Philipse is actief op verschillende terreinen en schrijft zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken. Vooral op het terrein van de kennisleer heeft hij bijdragen geleverd. Hij publiceerde ook over Heidegger, onder meer met het…Lees verder op Wikipedia