Luisterboek
Nederlands

Middeleeuwen : een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Herman Pleij (auteur)

Middeleeuwen : een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Genre:
Eeuwenlang vormden de Middeleeuwen een synoniem voor ongeletterdheid, barbarij en wreedheid. In de moderne tijd heeft zich daarnaast een veel positiever beeld ontwikkeld. Dan roepen de Middeleeuwen gedachten op aan ongebonden vrijheid, zuivere natuur, spontaniteit en ongekunstelde schoonheid. Pleij belicht deze periode zowel vanuit historisch-letterkundig als cultuur-historisch perspectief.
Onderwerp
Middeleeuwen
Titel
Middeleeuwen : een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen
Auteur
Herman Pleij
Taal
Nederlands
Uitgever
Den Haag: Home Academy, 2005
4 cd's + tekstboekje
ISBN
90-8530-010-X 9789085300106

Besprekingen

Herman Pleij houdt zich intensief bezig met de stadscultuur van de late Middeleeuwen in de (zuidelijke) Nederlanden. Hij heeft daar veel over geschreven en over verteld, op een toegankelijke, enthousiasmerende en beeldende wijze. Op deze vier cd's staan vier uur 'hoorcolleges' voor een publiek van volwassenen, niveau lezers van de kunst- en cultuurbijlage van dagbladen als NRC, Trouw en de Volkskrant. De onderwerpen die aan bod komen zijn: orde en chaos, theater en spektakel, God en duivel, vreten en vasten. Een smakelijke aflevering in een goede reeks.

Over Herman Pleij

CC BY 3.0 - Foto van/door DWDD

Herman Pleij (Hilversum, 24 februari 1943) is een emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de middeleeuwse literatuur.

Loopbaan

In 1979 promoveerde hij op het proefschrift Het Gilde van de Blauwe Schuit: Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen over onder andere oude carnavalsteksten. In 1981 werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1992 van 1994 was hij decaan van de Faculteit der Letteren. Op 29 februari 2008 ging hij met emeritaat. Sindsdien publiceert hij veel over cultuurhistorische onderwerpen, zoals het vraagstuk van de nationale identiteit. Zijn belangstelling voor het maatschappelijk debat in het algemeen uit zich in zijn frequente deelname aan praatprogramma's op de Nederlandse televisie.

Eerbewijzen