Boek
Nederlands

De Belgen en hun eigenzinnige koning

Marc Platel (auteur)

De Belgen en hun eigenzinnige koning

Door middel van (historische) beschouwingen en een analyse van de grondwetsartikelen over de monarchie maakt de auteur duidelijk dat er een taboe rust op discussies over de monarchie in Belgie͏̈.
Titel
De Belgen en hun eigenzinnige koning
Auteur
Marc Platel
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Houtekiet, 2002
182 p.
ISBN
90-5240-643-X

Besprekingen

Marc Platel (geb. 1941), ex-Wetstraatjournalist van de BRT, ex-hoofdredacteur van 'Het Belang van Limburg' en actueel hoofd van de studiedienst van de NV-A, publiceert een vlot geschreven, interessant, deskundig en beheerst essay over de politieke macht van het Belgische koningshuis. Platel is een van onze weinige politieke waarnemers die voluit aandacht schenkt aan dat delicate onderwerp. Reeds in 1981 bracht hij een ongewoon scherpe 'Actueel'-bijdrage op de BRT-radio over de toenemende invloed van koning Boudewijn. Het uitgangspunt is bekend: volgens de Grondwet is de politieke macht van onze koning uiterst beperkt, maar de facto reikt ze heel wat verder. Alle politici beseffen dat, maar de meesten handelen uit lijfsbehoud en zijn te laf om dat aan de kaak te stellen. Het grote publiek bleef tot nu toe grotendeels koningsgezind, maar volgens Platel is dat langzaam aan het veranderen: "Zeker aan Vlaamse kant merkt men dat 'de monarchie' steeds minder dat geheiligde, onaantastbare geg…Lees verder
Hoe gaan/gingen de Belgen met hun koningen om en vice versa. Dat staat centraal in deze kritische beschouwing van de voormalig politiek-journalist Marc Platel, tegenwoordig verbonden aan de studiedienst van de Vlaamse NV-A - een recente afsplitsing van de Volksunie die de afschaffing van de monarchie in het programma heeft. Platel geeft in feite een (historische) onderbouwing van dat republikeinse standpunt. Hij hekelt het taboe op de discussie(s) over de monarchie. In het eerste deel van het boek beschrijft hij eerst de manier waarop in verleden en heden vorsten en Belgen (of liever: Vlamingen en Walen) met elkaar omgingen, en vervolgens de wijze waarop de monarchie in de Grondwet is verankerd (en de zin en onzin van de betreffende wetsartikelen). Hoewel de opbouw van en binnen de hoofdstukken en de bijgevoegde literatuurverantwoording niet altijd even helder is, is de teneur van het geschrevene duidelijk. Al moet worden toegevoegd dat Platel met zijn vlotte pen veel bekend veronder…Lees verder

Over Marc Platel

Marc Platel (Gent, 3 november 1941) is een voormalig Belgisch journalist.

Levensloop

In 1941 werd Marc Platel geboren in Gent. Hij volgde Latijn-Grieks aan het Sint-Lievenscollege. In 1960 ging hij studeren aan de Rijksuniversiteit Gent en werd er licentiaat in de pers- en communicatiewetenschappen en doctor in de rechten.

Als journalist begon Platel in 1969 bij de BRT. Hij verzorgde jarenlang de politieke verslaggeving voor de radio, onder meer als redacteur van Actueel. In 1986 werd hij hoofdredacteur politiek bij de krant Het Belang van Limburg tot hij in 1997 werd ontslagen ten gevolge van een meer commerciële koers. Daarop ging Platel op vraag van Bert Anciaux de studiedienst van de Volksunie leiden. Na het verdwijnen van deze partij in 2001 werd hij tot aan zijn pensioen diensthoofd bij de studiedienst van de N-VA.

Marc Platel is sinds zijn collegetijd Vlaamsgezind. Eerst was hij actief in de A…Lees verder op Wikipedia