Boek
Nederlands

Chassidisme

Sjef Laenen (auteur)
+1
Chassidisme
×
Chassidisme Chassidisme
In de reeks:
Overzicht van het ontstaan, de geschiedenis en de gebruiken van deze joodse mystieke stroming.
Onderwerp
Chassidisme
Titel
Chassidisme
Auteur
Sjef Laenen
Taal
Nederlands
Uitgever
Kampen: Kok, 2007
105 p.
ISBN
9789043514514

Besprekingen

Om de beweging van het chassidisme in de tijd te plaatsen is het noodzakelijk de belangrijkste stromingen van deze joodse mystieke beweging op te sporen. Het woord is afkomstig van 'chassid', de benaming voor een vrome, wetsgetrouwe jood, die men soms in Amsterdam, maar veel vaker in Antwerpen kan tegenkomen. In het eerste hoofdstuk gaat de ter zake zeer deskundige auteur al in op de Merkava-mystiek waarbij de mysticus een visionaire reis maakt door de zeven hemelen, en aan het einde van zijn reis, de Goddelijke Gestalte aanschouwt op zijn hemelse troon. Vervolgens komt het ontstaan van deze stroming in de achttiende eeuw in Oost-Europa aan de orde; in het laatste hoofdstuk wordt het hedendaags chassidisme behandeld. Voor geïnteresseerden is dit openhartige boek over de gebruiken in chassidische kringen bijzonder: zo gaat het bijvoorbeeld ook over de getalswaarden van de letters van het Hebreeuwse alfabet, en de chassidische opvattingen van Martin Buber, die in dit boek ook aan de ord…Lees verder