Luisterboek
Nederlands

Psychologie in de rechtszaal : een hoorcollege over waarneming, geheugen en menselijk gedrag

Psychologie in de rechtszaal : een hoorcollege over waarneming, geheugen en menselijk gedrag

Genre:
Tal van beruchte rechtszaken hebben een relatie met psychologische verschijnselen, zoals waarnemingen van ooggetuigen, toerekeningsvatbaarheid van verdachten of het oordeelsvermogen van de rechter. Aan de hand van zeven rechtszaken behandelt Wagenaar de basisaspecten uit de psychologie. Daarbij belicht hij tevens het functioneren van verschillende rechtsystemen en enkele kernthema's uit de wetensc
Onderwerp
Rechtspsychologie
Extra onderwerp
LUI, Luisterboeken (genre)
Titel
Psychologie in de rechtszaal : een hoorcollege over waarneming, geheugen en menselijk gedrag
Auteur
Willem Albert Wagenaar
Taal
Nederlands
Uitgever
Den Haag: Home Academy, 2007
7 cd's + tekstboekje (11 p.)
Speelduur
ca. 7 uur
ISBN
9789085307570 (box)

Besprekingen

Deze audiocasette bevat zeven cd's met betrekking tot psychologische verschijnselen die een rechtzaak in belangrijke mate kunnen beïnvloeden, zoals waarnemingen van ooggetuigen, toerekeningsvatbaarheid van verdachten of het oordeelsvermogen van de rechter. Deze basisaspecten uit de psychologie worden behandeld aan de hand van zeven rechtszaken, waarbij tevens de aandacht wordt gevestigd op het functioneren van diverse rechtssystemen, samen met enkele kernthema's uit de wetenschapsfilosofie: de beperkingen van wetenschappelijk kennis, zintuiglijke waarnemingen en de werking van het geheugen. De zeven cd's gaan in op 'tenlastelegging en verweer als verhaal' (de verdwijning van Maddy en Vicky), 'valse bekentenissen' (de Puttense moordzaak), 'seksueel misbruik en hervonden herinneringen' (Cindy's valse aangifte), 'de vrije wil en misdrijven zonder opzet' (de dood op de klimmuur), 'gezichtsvermogen en herkenning van personen' (de aanslag op poes Minet), 'merkenrecht, misleiding en verwarri…Lees verder
In het kader van het Studium Generale van de Universiteit Utrecht werd emeritushoogleraar Willem Wagenaar gevraagd een zevental colleges over psychologie in de rechtszaal te geven. Aan bod komen: Tenlaste legging en verweer als verhaal; Valse bekentenissen; Seksueel misbruik en hervonden herinneringen; De vrije wil en misdrijven zonder opzet; Gezichtsvermogen en herkenning van personen; Merkenrecht, misleiding en verwarring; Ongelukkige vrijages en versierdelicten. Hierbij wordt vaak gerefereerd aan zaken die uitgebreid in de belangstelling zijn geweest. Het is een plezier om naar de heldere en goed gestructureerde voordrachten te luisteren, rustig uitgesproken met een duidelijke stem en af en toe reacties van het publiek, dat deze hoorcolleges bijwoonde. Inhoudelijk is één en ander eerder verschenen in diverse boeken. Literatuur waar ook naar verwezen wordt. Aanbevolen.

Over Willem Albert Wagenaar

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Photograph by André van Haasteren. Collection Leiden University

Willem Albert Wagenaar (Utrecht, 30 juni 1941 - 27 april 2011) was een Nederlands psycholoog.

Wagenaar, telg uit een geslacht dat eminente musici-componisten heeft voortgebracht, behaalde in 1965 cum laude zijn doctoraalexamen in experimentele psychologie aan de Universiteit Utrecht onder leiding van prof. dr. J. Linschoten. Daarna werd hij medewerker bij het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO te Soesterberg en in 1973 hoofd van de afdeling psychologie. In die jaren legde hij zich vooral toe op simulatie van scheepsbewegingen en publiceerde hij over beslisprocessen. Op 19 januari 1972 promoveerde hij op het proefschrift Sequential response bias. A study on choice and chance aan de Rijksuniversiteit Leiden bij prof. dr. J.P. van de Geer. Van 1973 tot 1974 was hij in een uitwisseling gasthoogleraar aan de Pennsylvania State Universiteit, mede ondersteund door een Fulbright-subsidie. In 1982 werd Wagenaar buitengewoon hoogleraar en in 1985 gewoon hooglera…Lees verder op Wikipedia