De bib als klaslokaal

oneindige verhaal

Wil je je klas een bepaalde schooltaak laten uitvoeren of opzoekingswerk laten doen  tijdens de schooluren ? Heb je de catalogus van de bib, internet en softwarepakketten zoals Word, Powerpoint nodig? Heb je een les over taal, lezen, vertellen of voorlezen op het programma? Rijpt er een geweldig idee voor een project met je leerlingen?

Dan is de bibliotheek misschien de ideale locatie! Er staat in Het Oneindige Verhaal een smartboard gratis ter beschikking.

Contacteer de bib via bibliotheek@dendermonde.be om jouw ideeën te bespreken en af te toetsen!