Book
Dutch

Op het kruispunt van de politiek : links en rechts in Vlaanderen

Carl Devos (author), Hilde Van Liefferinge (author), Dries Verlet (author)

Op het kruispunt van de politiek : links en rechts in Vlaanderen

Analyse van de betekenis en de zin van de aanduidingen 'links' en 'rechts' in de huidige Belgische politiek.
Extra subject
Vlaanderen : politiek
Title
Op het kruispunt van de politiek : links en rechts in Vlaanderen
Author
Carl Devos Hilde Van Liefferinge Dries Verlet
Language
Dutch
Publisher
Gent: Academia Press, 2006
XVIII, 221 p.
ISBN
90-382-0992-4

Reviews

De Gentse politicoloog Carl Devos is in korte tijd uitgegroeid tot onze prominentste en mediatiekste politieke waarnemer. Zijn veelvuldige tv-optredens en stevige opiniebijdragen steunen op doorgedreven wetenschappelijk onderzoek, waarbij Devos een beroep kan doen op een uitgelezen team medewerkers en collega's. Twee recente publicaties bevestigen de uitmuntendheid van de vakgroep Politicologie van de Universiteit Gent.

De kleermaker en de keizer is een broodnodige inleiding tot de politiek en de politieke wetenschappen, die meteen ook als cursus fungeert. Samen met negen collega's overloopt Devos in twaalf hoofdstukken de krachtlijnen van ons politieke bestel. Na twee methodologische stukken over de politiek en de politicologie, volgen hoofdstukken over ideologie, macht, elites, de massa, politieke partijen, staatsvormen en het parlement, de regering, openbaar bestuur en beleidsvorming, democratie en Europese en internationale politiek. Om het realiteitsgehalte te verho…Read more
Dit boek van een politicoloog van de Universiteit Gent en twee assistenten is een wetenschappelijke detailstudie met betrekking tot de boeiende actuele discussie over de zin en betekenis van de termen links en rechts als ordeningscriteria in de politiek. Vooral de Vlaamse centrumpartijen VLD en CD&V proberen het belang van een dergelijke opdeling te relativeren. De andere partijen hebben daarentegen geen bezwaar tegen de ideologische opdeling. Aan de hand van empirisch onderzoek bij kiezers en politici tonen de auteurs aan dat de termen wel degelijk nog steeds relevant en nuttig zijn. Als oriënterende begrippen bieden ze structuur en houvast in de chaos van de politieke werkelijkheid, maar ze moeten uiteraard wel met de nodige nuance en zin voor het paradoxale worden gehanteerd. Dit boek behandelt het onderwerp alvast met de nodige deskundigheid en aanschouwelijkheid en het bevat veel voorbeelden, figuren, tabellen, een groot aantal verklarende noten en een uitgebreide bibliografie. S…Read more