Magazine article
Dutch

De historiografie van Clemens De Landtsheer en Flandria Film

De historiografie van Clemens De Landtsheer en Flandria Film

Contents
Dl. 2 : De bedevaartfilm : productie, censuur en propaganda
Dl. 3 : De cinematografische activiteit van Clemens De Landtsheer : geannoteerde catalogus van door De Landtsheer via Flandria Film en het IJzerbedevaartcomité geproduceerde of uitgebrachte films
Dl. 4 : Flandria Film en de strijd voor Vlaamse actualiteiten, van Vlaamsche Gebeurtenissen tot Vlaamse sportfilms
In magazine
Wetenschappelijke tijdingen, Jrg. 63 (2004) nr. 1, p. 3-19 ; nr. 2, p. 67-86 ; nr. 3, p. 131-149 ; nr. 4, p. 195-214
Title
De historiografie van Clemens De Landtsheer en Flandria Film
Author
Daniël Biltereyst Roel Vande Winkel
Language
Dutch