Magazine article
Dutch

Pers op zoek naar burger en consument : bedenkingen bij de nieuwe civieke journalistiek in Vlaanderen

Pers op zoek naar burger en consument : bedenkingen bij de nieuwe civieke journalistiek in Vlaanderen

In magazine
Samenleving en politiek, Jrg. 5 (1998) nr. 4, p. 4-13
Title
Pers op zoek naar burger en consument : bedenkingen bij de nieuwe civieke journalistiek in Vlaanderen
Author
Daniël Biltereyst Roland Van Gompel
Language
Dutch