Book
Dutch

Handboek openbare financiën

Herman Matthijs (author), Frank Naert (author), Jef Vuchelen (author)
Handboek voor de Belgische openbare financie͏̈n.
Title
Handboek openbare financiën
Author
Herman Matthijs Frank Naert Jef Vuchelen
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Intersentia, 1999
446 p. : ill.
ISBN
90-5095-087-6

Reviews

Er zijn weinig subdomeinen binnen de economische wetenschap die zo aan landsgrenzen gebonden zijn als het vakgebied van de openbare financiën. Met deze terechte constatering begint dit Belgische handboek over openbare financiën van Herman Matthijs, Frank Naert en Jef Vuchelen. Het geeft tegelijk aan, dat hoewel het hier op zich goede vakliteratuur betreft, er hiervoor bij een Nederlands publiek geen belangstelling valt te verwachten. In bijna 450 pagina's, in zeven 7 delen en 27 hoofdstukken wordt door de auteurs weliswaar een uitstekend en vrij volledig beeld van de diverse aspecten van de openbare financiën gegeven, maar afgezien van de algemene gedeelten is veel van de leerstof typisch aan de Belgische situatie gebonden. Daarmee is de beperking van dit boek helder aangegeven. Kwalificaties als goede opbouw, nuttige tabellen en grafieken, handige literatuurlijsten na elk hoofdstuk, aanwezigheid van een index enzovoort worden hierdoor in feite irrelevant. Kortom, een goed boek, maar …Read more