Book
Dutch

God in Laken : het Belgische koningshuis en het katholicisme

God in Laken : het Belgische koningshuis en het katholicisme

Als God alomtegenwoordig is, dan is hij dat in het kasteel van Laken wellicht nog meer dan elders. Niet alle Coburgs waren of zijn even vroom – sommigen hebben aan de tien geboden een opmerkelijk creatieve interpretatie gegeven – maar het geloof is een constante in de geschiedenis van de Belgische monarchie.

De lutherse vrijmetselaar Leopold I beschouwde de katholieken als ‘de enige echt

Title
God in Laken : het Belgische koningshuis en het katholicisme
Author
Jan Van den Berghe
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Manteau, 2009
374 p.
ISBN
9789022323441

Reviews

De Belgische monarchie is altijd nauw verbonden geweest met het katholicisme. Geen plechtigheid op het paleis of de kerkelijke vertegenwoordigers zijn van de partij of de katholieke ritus bepaalt het ceremonieel. Of zoals Jan van den Berghe het stelt in ironische bewoordingen, die meteen ook de teneur van God in Laken bepalen: "Als God alomtegenwoordig is, dan is hij dat in de kastelen van Laken wellicht iets meer dan elders."

De geestelijkheid heeft die aanwezigheid altijd beschouwd als een vanzelfsprekendheid, aldus gewezen kardinaal Van Roey die België beschouwde als een door God gewilde natie: "Une et indivisible et Catholique". Een gedurfde boutade die tegenwoordig maar voor de helft waar is. Dit alles wil niet zeggen dat alle Coburgs even vroom waren. Zoals blijkt uit dit boek interpreteerden een aardig aantal gekroonde lieden God en zijn geboden op een hoogst persoonlijke wijze, zeker daar waar het de eigen levenswandel betrof. Een tendens die zich ook in het hede…Read more