Book
Dutch

De hulpelozen van de macht : het federale graf van de Vlaamse regeringspartijen

+1
De hulpelozen van de macht : het federale graf van de Vlaamse regeringspartijen
×
De hulpelozen van de macht : het federale graf van de Vlaamse regeringspartijen De hulpelozen van de macht : het federale graf van de Vlaamse regeringspartijen

De hulpelozen van de macht : het federale graf van de Vlaamse regeringspartijen

In de huidige Belgische regering zijn de Vlaamse partijen CD&V, sp.a en Open Vld in de minderheid. Volgens Rondas zijn ze hulpeloos verstrikt in de netten van de federale macht. Hij onderzoekt welke compromissen ze sloten om te kunnen regeren, waarbij hij focust op CD&V.
Title
De hulpelozen van de macht : het federale graf van de Vlaamse regeringspartijen
Author
Jean-Pierre Rondas
Language
Dutch
Edition
2
Publisher
Kalmthout: Pelckmans, 2012
151 p.
ISBN
9789028970175 (paperback)

Reviews

Jean-Pierre Rondas wil Vlaanderen hernieuwen in de democratie. Hij beschrijft de federale politiek als een eindeloos herhaalde wanhoopspoging om de legitieme verzuchtingen van Vlaanderen ondergeschikt te maken aan het onnatuurlijke federale bestuur, en stelt dat CD&V, sp.a en Open VLD hun eigen ondergang bespoedigen door hun deelname aan een anti-Vlaamse federale regering.
Rondas spitst zijn kritiek toe op de socialisten en christendemocraten. Beide politieke bewegingen hebben zich volgens hem ontdaan van hun klassieke ideologie; ze hebben gekozen voor de macht en hebben daardoor niet alleen hun ziel verloren, maar ook hun Vlaamse geest. De manier waarop socialisten en christendemocraten omgaan met de macht, zorgt ervoor dat ze zich niet meer van elkaar onderscheiden.
De klassieke ideologische grenzen in Vlaanderen zijn volgens Rondas zogoed als vervaagd en er blijven slechts twee groepen over: Vlaamse nationalisten en de rest. Die laatste groep wordt volgens hem gekenmerkt door…Read more