Book
Dutch

België tijdens de Tweede Wereldoorlog

BELGI TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
In september 1944 bevrijden geallieerde troepen het Belgische grondgebied en eindigt de Duitse bezetting, die vier lange en bange jaren heeft geduurd. De ontberingen, de deportaties, de verliezen, de dwangmaatregelen, het verzet en de collaboratie staan in het collectieve geheugen gegrift. Tijdens de zestig jaar die ondertussen zijn verlopen, zijn onderzoe
Title
België tijdens de Tweede Wereldoorlog / Mark van den Wyngaert, Bruno de Wever, Fabrice Maerten ... [et al.]
Author
Mark Van den Wijngaert 1940- Bruno De Wever 1960- Fabrice Maerten
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Standaard, 2004
317 p. : ill.
ISBN
90-02-21440-5

Reviews

De eerste uitvoerige studie met als opzet een globaal beeld te schetsen van België tijdens de Tweede Wereldoorlog dateert ondertussen van 1982-1990, een periode waarin de tiendelige reeks 'België in de Tweede Wereldoorlog' verscheen als begeleiding van BRT-programma's opgezet door o.a. Maurice de Wilde. Deze reeks bleef echter onvolledig, zo zag 'deel 7' over de repressie nooit het licht. Sindsdien werden in talloze artikelen, boeken, radio- en televisie-uitzendingen, deelaspecten van België onder Duitse bezetting behandeld, waarbij de emoties niet zelden hoog opliepen.

Mythes rond 'collaboratie' en 'repressie' hielden een halve eeuw na de gebeurtenissen nog steeds stand en veelal spitste de opzet zich toe op een eindeloos debat over wat 'goed' of 'fout' was. Vaak werden feiten en gebeurtenissen geweld aangedaan teneinde het gelijk en het vermeende recht aan zijn kant te krijgen. De samenstellers en auteurs (historici en specialisten) van België tijdens de Tweede Wereldoorlo…Read more
Welke feiten moet een lezerspubliek met interesse voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog in België kennen? Met die vraag in het achterhoofd schreven zeven gerenommeerde Vlaamse historici dit boek, dat een herziene editie is van een eerdere uitgave uit 2004. In de tegenwoordige tijd nemen de auteurs de lezer mee langs de belangrijkste gebeurtenissen uit de oorlog en geven ze context en uitleg bij de voornaamste aangelegenheden. Beginnend bij de Duitse inval en eindigend bij de bevrijding kan het boek gezien worden als een introductie in het oorlogsverleden van België. Met aandacht voor de rol van de katholieke kerk, de reactie van de overheid op de bezetting, de organisatie van het Duitse militaire bestuur, het culturele en sociaaleconomische leven, collaboratie en verzet, repressie, terreur en deportatie. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een literatuuropgave voor wie zich wil verdiepen in het behandelde thema. Inclusief namen- en personenregister, afbeeldingen in zwart-wit.

Suggestions