Book
Dutch

10000 voornamen met hun herkomst en betekenis

Son Tyberg (compiler), Freija Tyberg (compiler)
+1
10000 voornamen met hun herkomst en betekenis
×
10000 voornamen met hun herkomst en betekenis 10000 voornamen met hun herkomst en betekenis

10000 voornamen met hun herkomst en betekenis

Alfabetische lijst met beknopte informatie over herkomst en betekenis van bekende jongens- en meisjesnamen.
Subject
Persoonsnamen
Extra subject
Informatieve werken
Title
10000 voornamen met hun herkomst en betekenis
Compiler
Son Tyberg Freija Tyberg
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Aartselaar: Deltas, 2013
288 p.
ISBN
9789044739282 (paperback)

Reviews

Alfabetisch geordende lijst van ongeveer 10.000 voornamen. In het zeer korte 'woord vooraf' wordt aangegeven welke soorten namen opgenomen zijn, namelijk klassieke voornamen (waarbij aan de term 'klassiek' een ruimere betekenis moet worden toegekend dan alleen betrekking hebbend op de klassieke oudheid), daarvan afgeleide - hedendaagse - voornamen en fantasienamen. Na het lemma is telkens aangegeven of het een jongens- of een meisjesnaam betreft. Bij niet-Nederlandse namen is de herkomst aangegeven. Informatie over de betekenis wordt gegeven bij de basisnamen (grondvormen), waarnaar bij de varianten wordt verwezen. De betekenisinformatie is oppervlakkig. Criteria voor opname worden niet genoemd, elementaire naamkundige uitleg ontbreekt. Een steekproef leert dat deze zakelijk vormgegeven namenlijst beduidend minder volledig is dan het pretendeert. Net als bij de andere voornamenboeken van Tyberg (over wie geen informatie) is ook deze uitgave primair bestemd voor aanstaande ouders die w…Read more