Gegevens school
Gegevens klas en leerkracht
Duid aan
Selecteer één van volgende opties
Selecteer één van volgende opties
10 geboden voor scholen
•    Je komt zelfstandig met jouw klas naar de bib op de vooraf door jou ingeplande tijdstippen. De kinderen grasduinen in de uitgebreide collectie en kiezen leuk leesvoer uit.   
 
•    Bij het eerste bibliotheekbezoek ontvangt de leerkracht de klaskaart en tekent voor ontvangst van de kaart en het reglement. 

•    Leerkrachten (uit deelgemeenten) kunnen ook tijdens de reguliere openingsuren zelfstandig boeken komen lenen met de klaskaart. Op het einde van elk schooljaar wordt deze klaskaart geblokkeerd. Heb je nog een klaskaart van vorig jaar? Vergeet dan niet deze te activeren aan de infobalie als je langskomt in de bib.  
 
•    Je kan tot 100 materialen op je klaskaart ontlenen. Ook boekenkoffers en educatieve (spel-)materialen zijn uitleenbaar met je klaskaart.  
 
•    De materialen kunnen 4 weken in de klas blijven, maar wij verlengen de uitleentermijn graag tot de volgende afspraak in de bib.  
 
•    Materialen uitgeleend met een klaskaart zijn boetevrij.  
 
•    Bij verlies of beschadiging geldt het gebruikersreglement van de bib. De school zal in dit geval gecontacteerd worden voor de vergoeding van de materialen. De vergoeding bedraagt de aankoopprijs van het materiaal plus 5 euro administratie- en bindkosten.

•    Op het eind van het schooljaar worden alle klaskaarten geblokkeerd.
 
•    De klaskaart kan enkel gebruikt worden voor het ontlenen van materialen in klasverband, niet voor persoonlijk gebruik.  
 
•    Elk schooljaar dient de aanvraag voor klasbezoeken opnieuw te gebeuren. Na ondertekening van het reglement wordt de klaskaart geactiveerd. Als er nog materialen van vorig schooljaar op de kaart staan, dient eerst alles binnengebracht en/of betaald te worden vooraleer er nieuwe materialen uitgeleend kunnen worden.

Opgelet!  

  • Boeken van een klaskaart worden uiterlijk op 30 juni teruggebracht. De klaskaart wordt gedurende de zomervakantie geblokkeerd.
    Uitleningen zijn dan niet mogelijk.  
  • Zijn er problemen? Gelieve zo snel mogelijk de bib te contacteren.
  • Worden gemaakte afspraken omtrent klaskaarten niet opgevolgd, dan kan je geen nieuwe klaskaart krijgen het daaropvolgende schooljaar.  
Voor akkoord