Livre
Néerlandais

De naakte kroon : koningsdrama's, paleisgeheimen en hofschandalen

De naakte kroon : koningsdrama's, paleisgeheimen en hofschandalen

Schandaalkroniek van de Europese vorstenhuizen vanaf de zeventiende eeuw tot heden.
Titre
De naakte kroon : koningsdrama's, paleisgeheimen en hofschandalen
Auteur
Jan Van den Berghe
Langue
Néerlandais
Éditeur
Antwerpen: Manteau, 2007
364 p. : ill.
ISBN
9789022321058

Commentaires

Op het einde van de 19e eeuw verscheen van de Franse historicus en dokter in de geneeskunde Dr. Cabanès een serie met de titel 'Le Cabinet Secret de l'histoire', die inzage bood in het ziektebeeld en de aandoeningen van gekroonde vorsten en historische personages. Vaak ging het om een ongebreidelde promiscuïteit. De werken speelden in op een vorm van wat destijds werd omschreven als 'ongezonde' nieuwsgierigheid vanwege het publiek, en genoot een ruime belangstelling die leidde tot talloze herdrukken.

Het is niet uit te sluiten dat De naakte kroon een zelfde weg op gaat, want diezelfde 'ongezonde' belangstelling naar de schandalen en paleisgeheimen van vorsten en hun entourage is nog steeds aan de orde, en de vlotte, populairwetenschappelijke historiek van Jan Van Den Berghe, gewezen acteur-regisseur, laat zijn lezers niet al te lang op hun honger waar het om inkijkjes in de vorstelijke bedgeheimen van een schare Europese gekroonde hoofden gaat. Overspel en bastaardkinder…Lire la suite
Dit populair-wetenschappelijk historisch overzicht van Jan Van Den Berghe, een gewezen Vlaamse acteur-regisseur, biedt inkijkjes in de schandalen en bedgeheimen van het Europese vorstendom. Overspel en bastaardkinderen blijken aan elk hof een diep ingesleten traditie. De auteur duikt in de verschillende dynastieën van de voorbije driehonderd jaar en baseert zich op memoires, brieven, monografieën en biografieën om al wat schandelijk en liederlijk is in kaart te brengen. Toch wil het boek ook iets meer brengen dan een 'chronique scandaleuse'. De auteur gaat dan ook dieper in op de institutionele ontwikkeling van het koningschap en plaatst de historische figuren, feiten en gebeurtenissen in hun juiste context. Op die manier houdt de lezer er naast een stel rode oortjes ook nog een flinke hap Europese geschiedenis aan over. In een bijlage zijn vereenvoudigde stambomen opgenomen van de belangrijkste Europese vorstenhuizen. Daarna volgt een lange bibliografie. In de herfst van 2008 verschi…Lire la suite