Livre
Néerlandais

Politieke ideologieën in Vlaanderen : liberalisme, socialisme, christendemocratie, Vlaams-nationalisme, ecologisme

Luk Sanders (éditeur intellectuel), Carl Devos (éditeur intellectuel)

Politieke ideologieën in Vlaanderen : liberalisme, socialisme, christendemocratie, Vlaams-nationalisme, ecologisme

De ideologieën die ons politieke landschap en onze maatschappij hebben bepaald - christen-democratie, liberalisme, socialisme, Vlaams-nationalisme en ecologisme - staan volop in de belangstelling, maar tegelijk is het bijna vanzelfsprekend geworden om alles wat geïdeologiseerd is enigszins denigrerend te bejegenen. Toch zijn deze ideologieën in belangrijke mate bepalend geweest voor de vormgevi

Titre
Politieke ideologieën in Vlaanderen : liberalisme, socialisme, christendemocratie, Vlaams-nationalisme, ecologisme
Éditeur intellectuel
Luk Sanders Carl Devos
Langue
Néerlandais
Éditeur
Antwerpen: Standaard, 2008
476 p.
ISBN
9789002223334

Commentaires

Maandenlang al staat Wall Street in rep en roer. Prestigieuze Amerikaanse bankhuizen storten in als kaartenhuisjes, en de paniek slaat over naar alle windstreken. Een crisis dreigt. President Bush en vicepresident Cheney kunnen niet meer naast de onmetelijke puinhoop kijken waarvoor zij zelf in niet onbelangrijke mate verantwoordelijk zijn. Bij hun aantreden beloofden ze een zijn eigenbelang nastrevend Amerika, dat dankzij militaire macht en de alles regulerende markt wereldwijd de lakens zou uitdelen. Nu wordt het einde van de Amerikaanse dominantie voorspeld en nationaliseert de regering van president Bush de enorme verliezen, zodat de belastingbetaler er voor moet opdraaien. Commentatoren gewagen smalend van "Amerikaans socialisme". Kortom, Bush en Cheney hebben gefaald. Dit zou het moment moeten zijn waarop het 'echte' socialisme in de aanval gaat. Maar juist op dit cruciale keerpunt gaat de Europese sociaaldemocratie door een diep dal. Verkiezingen worden verloren, en er heerst v…Lire la suite
Hoe zien de politieke stromingen in België en meer bepaald in Vlaanderen eruit? Op deze vraag wil dit boek een antwoord geven. In een inleidend hoofdstuk wordt een poging gedaan het ingewikkelde begrip 'politieke ideologie' nader te definiëren (als 'een geheel van ideeën dat de basis vormt voor georganiseerde politieke actie'). Daarna worden achtereenvolgens het liberalisme, socialisme, christen-democratie, (Vlaams-)nationalisme en ecologisme behandeld. De politieke ideologieën worden in hun historische context geplaatst en beschreven wordt welke respectieve stromingen/partijen in Vlaanderen daaruit zijn voortgekomen, culminerend in de huidige partijen Open VLD, SP.a, CD&V, N-VA, Vlaams Belang en Groen!. Het Vlaamse politieke landschap verandert nogal snel (sinds de witte mars van 1996 hebben alle partijen een andere naam en een nieuw programma gekregen!) en dat indachtig is dit ongeïllustreerde boek, geschreven door ter zake kundige politicologen, historici en (oud-)politici, een goe…Lire la suite