Livre
Néerlandais

Het hof van Willem van Oranje

Marie-Ange Delen (auteur)

Het hof van Willem van Oranje

Dans la série:
Verhandeling over het leven aan het hof van Willem van Oranje waarbij o.a. aan de orde komen eten en drinken, vrijetijdsbesteding, etiquette en tafelschikking.
Extra subject
Willem van Oranje
Titre
Het hof van Willem van Oranje
Auteur
Marie-Ange Delen
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2002?
400 p., [32] p. pl.
ISBN
90-284-1942-X

Commentaires

Wie als lid van de gevestigde macht wil meetellen, of het nu in de nationale politiek is of in de internationale diplomatie, moet zich gedragen volgens zijn status en al dan niet neergeschreven regels. In het verleden was dat niet anders. Integendeel, in de hiërarchische samenleving van het Ancien Régime diende wie internationaal wilde meetellen, hof te houden volgens precieze protocollen, en liefst in grootse stijl. Het adelshof van Willem van Oranje (1533-1584) was daarvan een voorbeeld.

De Nederlandse historica Marie-Ange Delen bewerkte haar promotie-onderzoek daarover tot een fascinerend boek, Het hof van Willem van Oranje. Al voor de Nederlandse Opstand tegen Spanje (begin 1568) was het aan het hof van Willem van Oranje een komen en gaan van prinsen, edelen, ambassadeurs en andere hoogwaardigheidsbekleders. Aan de hand van personeelslijsten, hofregels, tafeletiquette, boodschappenlijsten, huishoudelijke memo's en vriendenboekjes geeft de auteur een intrigerend beeld…Lire la suite
Belangstellenden in de geschiedenis van etiquette en huishouden vinden in dit boek een schat aan gegevens. Helaas is het door de droge schrijfstijl niet makkelijk te lezen. De schrijfster beveelt in de inleiding aan om met behulp van de inhoudsopgave te zoeken naar thema's waarnaar men nieuwsgierig is: er is bijvoorbeeld een hoofdstuk over eten en drinken aan het hof, een over de vrijetijdsbesteding, en een over geschenken. Dat is een goede raad. Wie zo leest, vindt verhalen over de straf voor vechtpartijen door hovelingen, over de gegeten groenten en over jaloerse dames die liever samen klem komen te zitten in een deur, dan de ander voorrang te geven. Fascinerend aan de hofcultuur is de combinatie van cynisme (dat geschenken worden gegeven uit eigenbelang was een erkend feit) en subtiliteit, bijvoorbeeld in de tafelschikking tijdens de maaltijden. Het is een wereld die wordt beheerst door ceremonieel en machtsverschillen op een manier die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. De sch…Lire la suite