Livre
Néerlandais

Geschiedenis van Engeland

Geschiedenis van Engeland

Dans la série:
Titre
Geschiedenis van Engeland
Auteur
Raoul C. Van Caenegem
Langue
Néerlandais
Édition
3de herz. dr.
Éditeur
Leuven: Davidsfonds, 1997
495 p.
ISBN
90-6152-703-1

Commentaires

In deze studie wordt de politieke, sociale en culturele geschiedenis vanaf de prehistorie tot eind 2002 chronologisch in 7 hoofdstukken en een nawoord beschreven door een niet-Engelsman voor niet-Engelsen. De nadruk ligt daarbij op de politieke geschiedenis, maar de sociale (bijv. in de Middeleeuwen en tijdens de industriële revolutie) en culturele (m.n. in schilderkunst, literatuur en wetenschap) ontwikkelingen worden daarbij zeker niet vergeten. De auteur is emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Gent en bekleedde o.a. leerstoelen in Camebridge en Harvard. Zijn betoog is helder, analytisch en met grote kennis van zaken geschreven. Doordat hij veel uitlegt wat voor niet-Engelsen onduidelijk kan zijn, heeft de studie voor Nederlanders en Vlamingen meerwaarde. Ondanks de beknoptheid geeft hij een uitstekend overzicht van de ontwikkelingen. De 4e druk is (uitstekend) geactualiseerd doordat het nawoord is herschreven en aangevuld met de ontwikkelingen 1997-2002, m.n. p…Lire la suite