Met de klas naar de bib

Hoe aanvragen?

klasbezoek

Leerkrachten kunnen online de klasbezoeken voor het hele schooljaar zelf inplannen. Klasbezoeken zijn mogelijk

vanaf 15 oktober tot eind juni. In maart zijn er geen ‘normale’ klasbezoeken mogelijk wegens activiteiten van de Jeugdboekenmaand. Een bibliotheekbezoek dient minstens twee weken op voorhand gereserveerd te worden.

De voorbehouden momenten voor klasintroducties (vanaf 15 oktober tot en met 29 november) zijn:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, om 9 u., 10.30 u. en 13.30 u.
De voorbehouden momenten voor klasbezoeken (vanaf 2 december) zijn: 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, om 9 u., 9.45 u., 10.30 u., 11.15 u., 13.30 u. en 14.15 u. 

Elk schooljaar moet een nieuwe klaskaart aangevraagd worden. 

Alle afspraken op een rijtje

 • Je komt zelfstandig met je klas naar de bib op de vooraf ingeplande tijdstippen. De kinderen grasduinen in de uitgebreide collectie en kiezen leuk leesvoer uit. 
 • Bij het eerste bibliotheekbezoek ontvangt de leerkracht de klaskaart en tekent voor ontvangst van de kaart en het reglement. Ook de directie zal gevraagd worden om het reglement te onderschrijven.
 • Scholen uit deel- of andere gemeenten kunnen ook gebruik maken van de klaskaart voor klassikaal leesvoer. Ook hier werken we graag op afspraak. We maken een klaskoffer met de gewenste materialen klaar tegen een vooraf afgesproken tijdstip. Je komt de koffer ophalen in de bib.
 • Je kan tot 100 materialen op een klaskaart ontlenen. Ook boekenkoffers en educatieve (spel-)materialen zijn uitleenbaar met de klaskaart.
 • De materialen kunnen 4 weken in de klas blijven, maar wij verlengen de uitleentermijn graag tot de volgende afspraak in de bib.
 • Materialen uitgeleend met een klaskaart zijn boetevrij.
 • Bij verlies geldt het gebruikersreglement van de bib. De school zal in dit geval gecontacteerd worden voor de vergoeding van de materialen.
  De vergoeding bedraagt 5 euro bind- en administratiekosten bovenop de aankoopprijs van het materiaal. Wie een verloren materiaal zelf opnieuw aankoopt, betaalt enkel de administratiekost van 5 euro. 
 • Op het eind van het schooljaar worden alle klaskaarten geblokkeerd.
 • De klaskaart kan enkel gebruikt worden voor het ontlenen van materialen in klasverband, niet voor persoonlijk gebruik.
 • Het eerste bibliotheekbezoek van het schooljaar zorgen wij voor een leuke introductie op maat van de klas. De kinderen maken zo spelenderwijs kennis met de bib!

Prijs?

Zowel de klaskaart als het lenen met de klas zijn gratis.

Vraag een klasbezoek aan