Gevangenisbibliotheek

De bibliotheek van de gevangenis te Dendermonde is een bijzonder filiaal van de stedelijke openbare bibliotheek Dendermonde. Een halftijdse medewerker gefinancierd uit middelen van de Vlaamse overheid ondersteunt de werking van de gevangenisbibliotheek. Het wettelijk kader voorziet sinds 2009 gevangenisbibliotheken in het netwerk van de openbare bibliotheken van de gemeente waar de gevangenis gevestigd is.

De gedetineerden beschikken over een volwaardige bibliotheekvoorziening met een kleine op maat samengestelde collectie. Ze kunnen 1 keer per week de gevangenisbibliotheek bezoeken om er boeken, strips, dvd’s en gezelschapsspelletjes te lenen.

De huidige gevangenis huisvest ongeveer 260 gedetineerden. De gevangenis is een arresthuis, wat wil zeggen dat enkel personen in voorarrest (wachtend op hun proces) én een beperkt aantal kortgestraften verblijven.

Nieuwe gevangenis Dendermonde

Begin 2023 zal de nieuwe gevangenis, ‘De Poort van Dendermonde’, in werking treden. Voor de nieuwe gevangenisbibliotheek daar zetten we in op digitalisering. Dankzij de subsidies van de Vlaamse overheid zullen de gedetineerden onder andere zelf de catalogus kunnen raadplegen via extra computers in de bib en werd een zelfuitleenbalie aangeschaft.

De gevangenisbibliotheek werkt ook samen met organisaties zoals De Rode Antraciet en Avansa om te voorzien in een cultuuraanbod. Er is onder andere een samenleesgroep die tweewekelijks samen komt, er worden schrijfworkshops georganiseerd en er vinden spelletjesnamiddagen plaats.