Leerkracht

Alles op een rijtje

leraren
  • Je komt als leerkracht naar de bib tijdens de openingsuren.
  • Je leent materialen uit voor persoonlijk of professioneel gebruik.
  • Op vertoon van jouw Klasse Lerarenkaart of studentenkaart, bij het begin van elk schooljaar, passen we je lidmaatschap aan zodat je van extra voordelen kan genieten.
  • Je kan boekenkoffers en educatieve (spel-)materialen uitlenen.
  • Op vraag maken we voor jou bibboxen klaar, op voorwaarde dat het een thema is dat niet aan bod komt in de bestaande boekenkoffers. Bibboxen vraag je minimum twee weken op voorhand aan via dit formulier
  • Je kan 40 materialen uitlenen voor 4 weken. Verlengen kan je tweemaal voor 3 weken.
  • Boetes voor laattijdig inleveren zullen aangerekend worden volgens het geldende gebruikersreglement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de uitleentermijnen en verlengen indien nodig.
  • Bij verlies of beschadiging van materialen geldt eveneens het gebruikersreglement en zal je persoonlijk aangeschreven worden voor vergoeding van de geleden schade.