Open Boek

Logo open boek

 

Een podium van de bib voor Dendermondse schrijvers 

Open Boek is het podium voor lokale auteurs in de bib. We bieden logistieke ondersteuning aan schrijvende Dendermondenaren die hun boek - fictie,
non-fictie, poëzie, verhalen - willen voorstellen aan een groter publiek.  

Afhankelijk van enkele voorwaarden hanteren we twee mogelijke scenario’s,
met name een live of een online boekvoorstelling. 

Live voorstelling 

De bib stelt haar infrastructuur ter beschikking van schrijvers van een boek, uitgegeven en gepromoot door een erkende uitgeverij, en dat een weerklank heeft die een zuiver lokaal bereik overstijgt. 
De organisatie van de boekvoorstelling is volledig in handen van de auteur zelf. 

Online voorstelling 

De bib interviewt de schrijver en legt dit vast in een videofilmpje, gerealiseerd
in eigen beheer. Het filmpje wordt nadien verspreid via meerdere kanalen,
met name de Facebook-pagina, de website en de schermen in de bib. 

Voor beide scenario’s geldt een maximum aantal van 3 voorstellingen per jaar